THE PODCAST

קבלו את מפת הדרכים לעסקת נדל״ן! נצלול לעומק לעסקת נדל״ן – מהם הצעדים הראשונים שחובה לעשות לפני רכישה? מה חשוב לשים לך בטיוטת החוזה? באיזה שלב נכנסת המשכנתא?